Kieser Training

Mezinárodní značka Kieser Training® reprezentuje preventivní a terapeutický silový trénink. Zaměření na posílení není náhodné. Je výsledkem dlouholetých zkušeností, které jsem získal při práci s trénujícími. Po rozšíření nabídky o saunu a masážemě přívedla dvě pozorování k tomu, abych Kieser Training specializoval pouze na silový trénink. Zaprvé začalo mnoho zákazníků upřednostňovat tyto vedlejší služby před silovým tréninkem a úspěch z tréninku se nedostavil. Zadruhé jsem zjistil, že ti, kteří se věnovali tréninku důsledně, se stali aktivnějšími, a to nejen ve své profesi a po sportovní stránce, ale i duševně a tělesně. Zdálo se, že se síla pozitivně odrazila v celém jejich životě.

V současné době se díky demografickému vývoji dostává posílení pohybového ústrojí stále více do popředí. Ubývání kostní i svalové hmoty je začátkem různých (věkem podmíněných) obtíží, které se v životě objevují stále častěji. Jak ukazuje výzkum, je možné si zachovat pomocí odpovídajícího tréninku tělesnou výkonnost v každém věku.

Mým vytčeným cílem je umožnit prostřednictvím Kieser Trainingu lidem, kteří nesou zodpovědnost sami za sebe, udržet si své pohybové ústrojí zdravé a výkonné.

Werner Kieser, zakladatel společnosti Kieser Training AG

Poslat tuto stránku

předplatit Reflex